Details

  • Sprint:
   LIMA | #01 | Aug20-Sep03, LIMA | #02 | Sep03-Sep17, LIMA | #03 | Dev | Sep17-Oct01

   Description

   Steps to reproduce:

   1. Configuration for OneDrive credentials.
   2. Navigate to DM to add a Word, Excel or PowerPoint
   3. After new document added on O365
   4. Go back to portal to cancel checkout it

   Expected results: The document is able to cancel checkout.
   Actual results: Fail to cancel checkout, and if you click cancel checkout for the second time, errors throw on the console:

   2019-09-11 01:28:49.906 ERROR [http-nio-8080-exec-1][PortletServlet:119] javax.portlet.PortletException: com.microsoft.graph.http.GraphServiceException: Error code: itemNotFound_Error message: The resource could not be found.__DELETE https://graph.microsoft.com/v1.0/me/drive/items/01QBMDNQQOF624LUPO7NEJV4QUY6ESB2VR_SdkVersion : graph-java/v1.5.0_Authorization : Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJub25jZSI6IkJSdVlManhwMm92YVVRd2dkcHpFN2lpSFFMRVhmWkxXazNiUUlxWE93ZE0iLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6ImllX3FXQ1hoWHh0MXpJRXN1NGM3YWNRVkduNCIsImtpZCI6ImllX3FXQ1hoWHh0MXpJRXN1NGM3YWNRVkduNCJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2dyYXBoLm1pY3Jvc29mdC5jb20iLCJpc3MiOiJodHRwczovL3N0cy53aW5kb3dzLm5ldC9iOWMyNGFiMy1hZDM0LTQ5NDMtYWI1Ny03MjlkOGMzMjkwNTMvIiwiaWF0IjoxNTY4MTY0MTIzLCJuYmYiOjE1NjgxNjQxMjMsImV4cCI6MTU2ODE2ODAyMywiYWNjdCI6MCwiYWNyIjoiMSIsImFpbyI6IkFTUUEyLzhNQUFBQVZna25XMzVDOWU5NnhNVHAwSmlPSkI3a3pNZkU5c2pyb2FsUlZVQzVOQmM9IiwiYW1yIjpbInB3ZCJdLCJhcHBfZGlzcGxheW5hbWUiOiJRQSBUZXN0aW5nIiwiYXBwaWQiOiIxOTIxOWZhYi1iNjhlLTQ5OTQtYmYzOC02ZjBhNWMxZWJmZDQiLCJhcHBpZGFjciI6IjEiLCJmYW1pbHlfbmFtZSI6IlNMIiwiZ2l2ZW5fbmFtZSI6IkxpZmVyYXkiLCJpcGFkZHIiOiIxMjQuOTMuMC40OCIsIm5hbWUiOiJMaWZlcmF5IFNMIiwib2lkIjoiMGJkMmFjYzgtYjJlNi00OGUyLTg5OWUtMTk2Mzk0NjI4ZGY1IiwicGxhdGYiOiIzIiwicHVpZCI6IjEwMDMzRkZGQTIwRDA0RjciLCJzY3AiOiJEaXJlY3RvcnkuQWNjZXNzQXNVc2VyLkFsbCBEaXJlY3RvcnkuUmVhZC5BbGwgRGlyZWN0b3J5LlJlYWRXcml0ZS5BbGwgRmlsZXMuUmVhZCBGaWxlcy5SZWFkLkFsbCBGaWxlcy5SZWFkLlNlbGVjdGVkIEZpbGVzLlJlYWRXcml0ZSBGaWxlcy5SZWFkV3JpdGUuQWxsIEZpbGVzLlJlYWRXcml0ZS5BcHBGb2xkZXIgRmlsZXMuUmVhZFdyaXRlLlNlbGVjdGVkIFVzZXIuRXhwb3J0LkFsbCBVc2VyLkludml0ZS5BbGwgVXNlci5SZWFkIFVzZXIuUmVhZC5BbGwgVXNlci5SZWFkQmFzaWMuQWxsIFVzZXIuUmVhZFdyaXRlIFVzZXIuUmVhZFdyaXRlLkFsbCBwcm9maWxlIG9wZW5pZCBlbWFpbCIsInNpZ25pbl9zdGF0ZSI6WyJrbXNpIl0sInN1YiI6ImVXTEpZUzhwQ1pXWkljSG1NNVRPdFRfcVhtbE05R1NCT2w2VTBwcEZ5WU0iLCJ0aWQiOiJiOWMyNGFiMy1hZDM0LTQ5NDMtYWI1Ny03MjlkOGMzMjkwNTMiLCJ1bmlxdWVfbmFtZSI6InNoYXJlcG9pbnRAbGlmZXJheWNvbGFiLm9ubWljcm9zb2Z0LmNvbSIsInVwbiI6InNoYXJlcG9pbnRAbGlmZXJheWNvbGFiLm9ubWljcm9zb2Z0LmNvbSIsInV0aSI6InR5dXZ1NTRMamtHa191NzhQZi1WQUEiLCJ2ZXIiOiIxLjAiLCJ3aWRzIjpbIjYyZTkwMzk0LTY5ZjUtNDIzNy05MTkwLTAxMjE3NzE0NWUxMCJdLCJ4bXNfc3QiOnsic3ViIjoiaTZtQllyVG5kSk5HX0Z1X2JndGZ0VWdpSnB0c0FmQmFKYzg5WElyYXBNOCJ9LCJ4bXNfdGNkdCI6MTQ5NjM5NzE4MX0.lM17mHPGk4l-jCo5MdO8a4ZaZoUx3rfO61js4hzcjjRy6PEgcNcQU6FVQn6MxqpSmNnYuhESqJreA_eN-sQgCFjhrE_d3lG4cVuycWE0ZF3ZMEXtZzjSUeSkoRwWMHk0J3drBgdPzrPMcJSGF4K_LYlBFE0ZhLWUS8JDfFMP62vONqZbrfRwj-hyIsOL0vw9WyalJ9Um0XEeuvmF9GQUPYs3lAcGxN8zC6JEUEAdQQj9MbL2HNYbN6jnHOoR3Q7jftIuabD_yWvRtkFug7oRFDsSYQBbEm9FTxuKE3T6-Rqf6oL3z1irmf49rQhWegjxHGYIb5TR6icDOLWXhuuWKQ___404 : Not Found_Transfer-Encoding : chunked_Strict-Transport-Security : max-age=31536000_Cache-Control : private_x-ms-ags-diagnostic : {"ServerInfo":{"DataCenter":"East Asia","Slice":"SliceC","Ring":"5","ScaleUnit":"002","RoleInstance":"AGSFE_IN_4","ADSiteName":"EAS"}}_client-request-id : a0288ea2-353f-4412-945b-a9e72790b831_Duration : 1158.9129_request-id : b4b6a5da-8706-471a-aecd-c94c65b5b113_Date : Wed, 11 Sep 2019 01:28:50 GMT_Content-Type : application/json_{_ "error": {_  "code": "itemNotFound",_  "message": "The resource could not be found.",_  "innerError": {_   "request-id": "b4b6a5da-8706-471a-aecd-c94c65b5b113",_   "date": "2019-09-11T01:28:50"_  }_ }_}_ [Sanitized]
   javax.portlet.PortletException: com.microsoft.graph.http.GraphServiceException: Error code: itemNotFound_Error message: The resource could not be found.__DELETE https://graph.microsoft.com/v1.0/me/drive/items/01QBMDNQQOF624LUPO7NEJV4QUY6ESB2VR_SdkVersion : graph-java/v1.5.0_Authorization : Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJub25jZSI6IkJSdVlManhwMm92YVVRd2dkcHpFN2lpSFFMRVhmWkxXazNiUUlxWE93ZE0iLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6ImllX3FXQ1hoWHh0MXpJRXN1NGM3YWNRVkduNCIsImtpZCI6ImllX3FXQ1hoWHh0MXpJRXN1NGM3YWNRVkduNCJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2dyYXBoLm1pY3Jvc29mdC5jb20iLCJpc3MiOiJodHRwczovL3N0cy53aW5kb3dzLm5ldC9iOWMyNGFiMy1hZDM0LTQ5NDMtYWI1Ny03MjlkOGMzMjkwNTMvIiwiaWF0IjoxNTY4MTY0MTIzLCJuYmYiOjE1NjgxNjQxMjMsImV4cCI6MTU2ODE2ODAyMywiYWNjdCI6MCwiYWNyIjoiMSIsImFpbyI6IkFTUUEyLzhNQUFBQVZna25XMzVDOWU5NnhNVHAwSmlPSkI3a3pNZkU5c2pyb2FsUlZVQzVOQmM9IiwiYW1yIjpbInB3ZCJdLCJhcHBfZGlzcGxheW5hbWUiOiJRQSBUZXN0aW5nIiwiYXBwaWQiOiIxOTIxOWZhYi1iNjhlLTQ5OTQtYmYzOC02ZjBhNWMxZWJmZDQiLCJhcHBpZGFjciI6IjEiLCJmYW1pbHlfbmFtZSI6IlNMIiwiZ2l2ZW5fbmFtZSI6IkxpZmVyYXkiLCJpcGFkZHIiOiIxMjQuOTMuMC40OCIsIm5hbWUiOiJMaWZlcmF5IFNMIiwib2lkIjoiMGJkMmFjYzgtYjJlNi00OGUyLTg5OWUtMTk2Mzk0NjI4ZGY1IiwicGxhdGYiOiIzIiwicHVpZCI6IjEwMDMzRkZGQTIwRDA0RjciLCJzY3AiOiJEaXJlY3RvcnkuQWNjZXNzQXNVc2VyLkFsbCBEaXJlY3RvcnkuUmVhZC5BbGwgRGlyZWN0b3J5LlJlYWRXcml0ZS5BbGwgRmlsZXMuUmVhZCBGaWxlcy5SZWFkLkFsbCBGaWxlcy5SZWFkLlNlbGVjdGVkIEZpbGVzLlJlYWRXcml0ZSBGaWxlcy5SZWFkV3JpdGUuQWxsIEZpbGVzLlJlYWRXcml0ZS5BcHBGb2xkZXIgRmlsZXMuUmVhZFdyaXRlLlNlbGVjdGVkIFVzZXIuRXhwb3J0LkFsbCBVc2VyLkludml0ZS5BbGwgVXNlci5SZWFkIFVzZXIuUmVhZC5BbGwgVXNlci5SZWFkQmFzaWMuQWxsIFVzZXIuUmVhZFdyaXRlIFVzZXIuUmVhZFdyaXRlLkFsbCBwcm9maWxlIG9wZW5pZCBlbWFpbCIsInNpZ25pbl9zdGF0ZSI6WyJrbXNpIl0sInN1YiI6ImVXTEpZUzhwQ1pXWkljSG1NNVRPdFRfcVhtbE05R1NCT2w2VTBwcEZ5WU0iLCJ0aWQiOiJiOWMyNGFiMy1hZDM0LTQ5NDMtYWI1Ny03MjlkOGMzMjkwNTMiLCJ1bmlxdWVfbmFtZSI6InNoYXJlcG9pbnRAbGlmZXJheWNvbGFiLm9ubWljcm9zb2Z0LmNvbSIsInVwbiI6InNoYXJlcG9pbnRAbGlmZXJheWNvbGFiLm9ubWljcm9zb2Z0LmNvbSIsInV0aSI6InR5dXZ1NTRMamtHa191NzhQZi1WQUEiLCJ2ZXIiOiIxLjAiLCJ3aWRzIjpbIjYyZTkwMzk0LTY5ZjUtNDIzNy05MTkwLTAxMjE3NzE0NWUxMCJdLCJ4bXNfc3QiOnsic3ViIjoiaTZtQllyVG5kSk5HX0Z1X2JndGZ0VWdpSnB0c0FmQmFKYzg5WElyYXBNOCJ9LCJ4bXNfdGNkdCI6MTQ5NjM5NzE4MX0.lM17mHPGk4l-jCo5MdO8a4ZaZoUx3rfO61js4hzcjjRy6PEgcNcQU6FVQn6MxqpSmNnYuhESqJreA_eN-sQgCFjhrE_d3lG4cVuycWE0ZF3ZMEXtZzjSUeSkoRwWMHk0J3drBgdPzrPMcJSGF4K_LYlBFE0ZhLWUS8JDfFMP62vONqZbrfRwj-hyIsOL0vw9WyalJ9Um0XEeuvmF9GQUPYs3lAcGxN8zC6JEUEAdQQj9MbL2HNYbN6jnHOoR3Q7jftIuabD_yWvRtkFug7oRFDsSYQBbEm9FTxuKE3T6-Rqf6oL3z1irmf49rQhWegjxHGYIb5TR6icDOLWXhuuWKQ___404 : Not Found_Transfer-Encoding : chunked_Strict-Transport-Security : max-age=31536000_Cache-Control : private_x-ms-ags-diagnostic : {"ServerInfo":{"DataCenter":"East Asia","Slice":"SliceC","Ring":"5","ScaleUnit":"002","RoleInstance":"AGSFE_IN_4","ADSiteName":"EAS"}}_client-request-id : a0288ea2-353f-4412-945b-a9e72790b831_Duration : 1158.9129_request-id : b4b6a5da-8706-471a-aecd-c94c65b5b113_Date : Wed, 11 Sep 2019 01:28:50 GMT_Content-Type : application/json_{_ "error": {_  "code": "itemNotFound",_  "message": "The resource could not be found.",_  "innerError": {_   "request-id": "b4b6a5da-8706-471a-aecd-c94c65b5b113",_   "date": "2019-09-11T01:28:50"_  }_ }_}_ [Sanitized]
       at com.liferay.portal.kernel.portlet.bridges.mvc.BaseMVCActionCommand.processAction(BaseMVCActionCommand.java:69)
       at com.liferay.portal.kernel.portlet.bridges.mvc.MVCPortlet.callActionMethod(MVCPortlet.java:378)
       at com.liferay.portal.kernel.portlet.LiferayPortlet.processAction(LiferayPortlet.java:88)
       at com.liferay.portal.kernel.portlet.bridges.mvc.MVCPortlet.processAction(MVCPortlet.java:260)
       at com.liferay.portlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:77)
       at com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:50)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.PortletServlet.service(PortletServlet.java:115)
       at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
       at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:153)
       at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:62)
       at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:120)
       at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.RequestDispatcherAdaptor.include(RequestDispatcherAdaptor.java:48)
       at com.liferay.portlet.internal.InvokerPortletImpl.invoke(InvokerPortletImpl.java:589)
       at com.liferay.portlet.internal.InvokerPortletImpl.invokeAction(InvokerPortletImpl.java:632)
       at com.liferay.portlet.internal.InvokerPortletImpl.processAction(InvokerPortletImpl.java:304)
       at com.liferay.portal.monitoring.internal.portlet.MonitoringInvokerPortlet.processAction(MonitoringInvokerPortlet.java:213)
       at com.liferay.portlet.internal.PortletContainerImpl._processAction(PortletContainerImpl.java:521)
       at com.liferay.portlet.internal.PortletContainerImpl.lambda$processAction$0(PortletContainerImpl.java:150)
       at com.liferay.portlet.internal.PortletContainerImpl._preserveGroupIds(PortletContainerImpl.java:425)
       at com.liferay.portlet.internal.PortletContainerImpl.processAction(PortletContainerImpl.java:143)
       at com.liferay.portlet.SecurityPortletContainerWrapper.processAction(SecurityPortletContainerWrapper.java:93)
       at com.liferay.portlet.RestrictPortletContainerWrapper.processAction(RestrictPortletContainerWrapper.java:76)
       at com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletContainerUtil.processAction(PortletContainerUtil.java:118)
       at com.liferay.portal.action.LayoutAction.processLayout(LayoutAction.java:346)
       at com.liferay.portal.action.LayoutAction.execute(LayoutAction.java:170)
       at com.liferay.portal.struts.PortalRequestProcessor._process(PortalRequestProcessor.java:415)
       at com.liferay.portal.struts.PortalRequestProcessor.process(PortalRequestProcessor.java:155)
       at com.liferay.portal.internal.servlet.MainServlet.doGet(MainServlet.java:202)
       at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:634)
       at com.liferay.portal.internal.servlet.MainServlet.service(MainServlet.java:619)
       at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
       at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:124)
       at com.liferay.portal.servlet.filters.password.modified.PasswordModifiedFilter.processFilter(PasswordModifiedFilter.java:62)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
       at com.liferay.portal.servlet.filters.secure.BaseAuthFilter.processFilter(BaseAuthFilter.java:357)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
       at com.liferay.portal.monitoring.internal.servlet.filter.MonitoringFilter.processFilter(MonitoringFilter.java:181)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:104)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:712)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:384)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:312)
       at com.liferay.friendly.url.internal.servlet.FriendlyURLServlet.service(FriendlyURLServlet.java:400)
       at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
       at com.liferay.portal.servlet.ServletAdapter.service(ServletAdapter.java:99)
       at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
       at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:124)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
       at com.liferay.portal.servlet.filters.i18n.I18nFilter.processFilter(I18nFilter.java:368)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
       at com.liferay.portal.servlet.filters.password.modified.PasswordModifiedFilter.processFilter(PasswordModifiedFilter.java:62)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
       at com.liferay.portal.servlet.filters.secure.BaseAuthFilter.processFilter(BaseAuthFilter.java:357)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
       at com.liferay.portal.servlet.filters.etag.ETagFilter.processFilter(ETagFilter.java:87)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
       at com.liferay.portal.servlet.filters.autologin.AutoLoginFilter.processFilter(AutoLoginFilter.java:264)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
       at com.liferay.portal.sharepoint.SharepointFilter.processFilter(SharepointFilter.java:88)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
       at com.liferay.portal.servlet.filters.virtualhost.VirtualHostFilter.processFilter(VirtualHostFilter.java:268)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:147)
       at com.liferay.portal.monitoring.internal.servlet.filter.MonitoringFilter.processFilter(MonitoringFilter.java:181)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:196)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:196)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
       at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176)
       at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145)
       at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92)
       at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:389)
       at com.liferay.portal.servlet.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.processFilter(UrlRewriteFilter.java:65)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:49)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:215)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:175)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:175)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:196)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:99)
       at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:104)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
       at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
       at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:200)
       at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
       at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:490)
       at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:139)
       at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)
       at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74)
       at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343)
       at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:408)
       at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
       at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:834)
       at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1415)
       at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
       at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
       at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
       at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
       at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
   Caused by: com.microsoft.graph.http.GraphServiceException: Error code: itemNotFound_Error message: The resource could not be found.__DELETE https://graph.microsoft.com/v1.0/me/drive/items/01QBMDNQQOF624LUPO7NEJV4QUY6ESB2VR_SdkVersion : graph-java/v1.5.0_Authorization : Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJub25jZSI6IkJSdVlManhwMm92YVVRd2dkcHpFN2lpSFFMRVhmWkxXazNiUUlxWE93ZE0iLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6ImllX3FXQ1hoWHh0MXpJRXN1NGM3YWNRVkduNCIsImtpZCI6ImllX3FXQ1hoWHh0MXpJRXN1NGM3YWNRVkduNCJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2dyYXBoLm1pY3Jvc29mdC5jb20iLCJpc3MiOiJodHRwczovL3N0cy53aW5kb3dzLm5ldC9iOWMyNGFiMy1hZDM0LTQ5NDMtYWI1Ny03MjlkOGMzMjkwNTMvIiwiaWF0IjoxNTY4MTY0MTIzLCJuYmYiOjE1NjgxNjQxMjMsImV4cCI6MTU2ODE2ODAyMywiYWNjdCI6MCwiYWNyIjoiMSIsImFpbyI6IkFTUUEyLzhNQUFBQVZna25XMzVDOWU5NnhNVHAwSmlPSkI3a3pNZkU5c2pyb2FsUlZVQzVOQmM9IiwiYW1yIjpbInB3ZCJdLCJhcHBfZGlzcGxheW5hbWUiOiJRQSBUZXN0aW5nIiwiYXBwaWQiOiIxOTIxOWZhYi1iNjhlLTQ5OTQtYmYzOC02ZjBhNWMxZWJmZDQiLCJhcHBpZGFjciI6IjEiLCJmYW1pbHlfbmFtZSI6IlNMIiwiZ2l2ZW5fbmFtZSI6IkxpZmVyYXkiLCJpcGFkZHIiOiIxMjQuOTMuMC40OCIsIm5hbWUiOiJMaWZlcmF5IFNMIiwib2lkIjoiMGJkMmFjYzgtYjJlNi00OGUyLTg5OWUtMTk2Mzk0NjI4ZGY1IiwicGxhdGYiOiIzIiwicHVpZCI6IjEwMDMzRkZGQTIwRDA0RjciLCJzY3AiOiJEaXJlY3RvcnkuQWNjZXNzQXNVc2VyLkFsbCBEaXJlY3RvcnkuUmVhZC5BbGwgRGlyZWN0b3J5LlJlYWRXcml0ZS5BbGwgRmlsZXMuUmVhZCBGaWxlcy5SZWFkLkFsbCBGaWxlcy5SZWFkLlNlbGVjdGVkIEZpbGVzLlJlYWRXcml0ZSBGaWxlcy5SZWFkV3JpdGUuQWxsIEZpbGVzLlJlYWRXcml0ZS5BcHBGb2xkZXIgRmlsZXMuUmVhZFdyaXRlLlNlbGVjdGVkIFVzZXIuRXhwb3J0LkFsbCBVc2VyLkludml0ZS5BbGwgVXNlci5SZWFkIFVzZXIuUmVhZC5BbGwgVXNlci5SZWFkQmFzaWMuQWxsIFVzZXIuUmVhZFdyaXRlIFVzZXIuUmVhZFdyaXRlLkFsbCBwcm9maWxlIG9wZW5pZCBlbWFpbCIsInNpZ25pbl9zdGF0ZSI6WyJrbXNpIl0sInN1YiI6ImVXTEpZUzhwQ1pXWkljSG1NNVRPdFRfcVhtbE05R1NCT2w2VTBwcEZ5WU0iLCJ0aWQiOiJiOWMyNGFiMy1hZDM0LTQ5NDMtYWI1Ny03MjlkOGMzMjkwNTMiLCJ1bmlxdWVfbmFtZSI6InNoYXJlcG9pbnRAbGlmZXJheWNvbGFiLm9ubWljcm9zb2Z0LmNvbSIsInVwbiI6InNoYXJlcG9pbnRAbGlmZXJheWNvbGFiLm9ubWljcm9zb2Z0LmNvbSIsInV0aSI6InR5dXZ1NTRMamtHa191NzhQZi1WQUEiLCJ2ZXIiOiIxLjAiLCJ3aWRzIjpbIjYyZTkwMzk0LTY5ZjUtNDIzNy05MTkwLTAxMjE3NzE0NWUxMCJdLCJ4bXNfc3QiOnsic3ViIjoiaTZtQllyVG5kSk5HX0Z1X2JndGZ0VWdpSnB0c0FmQmFKYzg5WElyYXBNOCJ9LCJ4bXNfdGNkdCI6MTQ5NjM5NzE4MX0.lM17mHPGk4l-jCo5MdO8a4ZaZoUx3rfO61js4hzcjjRy6PEgcNcQU6FVQn6MxqpSmNnYuhESqJreA_eN-sQgCFjhrE_d3lG4cVuycWE0ZF3ZMEXtZzjSUeSkoRwWMHk0J3drBgdPzrPMcJSGF4K_LYlBFE0ZhLWUS8JDfFMP62vONqZbrfRwj-hyIsOL0vw9WyalJ9Um0XEeuvmF9GQUPYs3lAcGxN8zC6JEUEAdQQj9MbL2HNYbN6jnHOoR3Q7jftIuabD_yWvRtkFug7oRFDsSYQBbEm9FTxuKE3T6-Rqf6oL3z1irmf49rQhWegjxHGYIb5TR6icDOLWXhuuWKQ___404 : Not Found_Transfer-Encoding : chunked_Strict-Transport-Security : max-age=31536000_Cache-Control : private_x-ms-ags-diagnostic : {"ServerInfo":{"DataCenter":"East Asia","Slice":"SliceC","Ring":"5","ScaleUnit":"002","RoleInstance":"AGSFE_IN_4","ADSiteName":"EAS"}}_client-request-id : a0288ea2-353f-4412-945b-a9e72790b831_Duration : 1158.9129_request-id : b4b6a5da-8706-471a-aecd-c94c65b5b113_Date : Wed, 11 Sep 2019 01:28:50 GMT_Content-Type : application/json_{_ "error": {_  "code": "itemNotFound",_  "message": "The resource could not be found.",_  "innerError": {_   "request-id": "b4b6a5da-8706-471a-aecd-c94c65b5b113",_   "date": "2019-09-11T01:28:50"_  }_ }_}_ [Sanitized]
       at com.microsoft.graph.http.GraphServiceException.createFromConnection(GraphServiceException.java:446)
       at com.microsoft.graph.http.CoreHttpProvider.handleErrorResponse(CoreHttpProvider.java:484)
       at com.microsoft.graph.http.CoreHttpProvider.sendRequestInternal(CoreHttpProvider.java:374)
       at com.microsoft.graph.http.CoreHttpProvider.send(CoreHttpProvider.java:204)
       at com.microsoft.graph.http.CoreHttpProvider.send(CoreHttpProvider.java:184)
       at com.microsoft.graph.http.BaseRequest.send(BaseRequest.java:306)
       at com.microsoft.graph.requests.extensions.DriveItemRequest.delete(DriveItemRequest.java:70)
       at com.liferay.document.library.opener.onedrive.web.internal.DLOpenerOneDriveManager.deleteFile(DLOpenerOneDriveManager.java:127)
       at com.liferay.document.library.opener.onedrive.web.internal.service.DLOpenerOneDriveDLAppServiceWrapper.cancelCheckOut(DLOpenerOneDriveDLAppServiceWrapper.java:81)
       at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor623.invoke(Unknown Source)
       at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
       at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
       at com.liferay.portal.kernel.bean.ClassLoaderBeanHandler.invoke(ClassLoaderBeanHandler.java:66)
       at com.sun.proxy.$Proxy1090.cancelCheckOut(Unknown Source)
       at com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppServiceWrapper.cancelCheckOut(DLAppServiceWrapper.java:302)
       at com.liferay.document.library.opener.google.drive.web.internal.service.DLOpenerGoogleDriveDLAppServiceWrapper.cancelCheckOut(DLOpenerGoogleDriveDLAppServiceWrapper.java:65)
       at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor623.invoke(Unknown Source)
       at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
       at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
       at com.liferay.portal.kernel.bean.ClassLoaderBeanHandler.invoke(ClassLoaderBeanHandler.java:66)
       at com.sun.proxy.$Proxy1090.cancelCheckOut(Unknown Source)
       at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor623.invoke(Unknown Source)
       at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
       at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
       at com.liferay.portal.spring.aop.AopMethodInvocationImpl.proceed(AopMethodInvocationImpl.java:50)
       at com.liferay.portal.spring.transaction.TransactionInterceptor.lambda$invoke$0(TransactionInterceptor.java:64)
       at com.liferay.portal.spring.transaction.DefaultTransactionExecutor._execute(DefaultTransactionExecutor.java:128)
       at com.liferay.portal.spring.transaction.DefaultTransactionExecutor.execute(DefaultTransactionExecutor.java:51)
       at com.liferay.portal.spring.transaction.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:62)
       at com.liferay.portal.spring.aop.AopMethodInvocationImpl.proceed(AopMethodInvocationImpl.java:57)
       at com.liferay.portal.kernel.aop.ChainableMethodAdvice.invoke(ChainableMethodAdvice.java:64)
       at com.liferay.portal.spring.aop.AopMethodInvocationImpl.proceed(AopMethodInvocationImpl.java:57)
       at com.liferay.portal.spring.aop.AopInvocationHandler.invoke(AopInvocationHandler.java:49)
       at com.sun.proxy.$Proxy69.cancelCheckOut(Unknown Source)
       at com.liferay.document.library.opener.onedrive.web.internal.portlet.action.CancelCheckOutInOneDriveMVCActionCommand._executeCommand(CancelCheckOutInOneDriveMVCActionCommand.java:79)
       at com.liferay.document.library.opener.onedrive.web.internal.oauth.OAuth2Controller.execute(OAuth2Controller.java:52)
       at com.liferay.document.library.opener.onedrive.web.internal.portlet.action.CancelCheckOutInOneDriveMVCActionCommand.doProcessAction(CancelCheckOutInOneDriveMVCActionCommand.java:68)
       at com.liferay.portal.kernel.portlet.bridges.mvc.BaseMVCActionCommand.processAction(BaseMVCActionCommand.java:61)
       ... 143 more
   

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      yvonne.han Yvonne Han
      Reporter:
      yvonne.han Yvonne Han
      Recent user:
      Yvonne Han
      Participants of an Issue:
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:
       Days since last comment:
       1 year, 24 weeks, 4 days ago

        Packages

        Version Package